Centre Mèdic Dental JORDI FONTS

Centre Mèdic Dental Jordi Fonts

En el CMD Jordi Fonts disposem d’un servei innovador d’atenció a nens i adults amb problemes especials.

Nou programa d’atenció a nens i adults amb problemes especials, amb sedació al nostre centre o amb trasllat a una altra clínica
Informació: centremedic@jordifonts.com